Rating สัญลักษณ์แบบใหม่ !!!

เริ่มใช้ตั้งแต่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ใหม่ โดยเปลี่ยนสีของสัญลักษณ์จัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ ให้เหลือเพียง 3 สี คือ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง โดยยกเลิกการใช้สีฟ้า และสีชมพู และยกเลิกรายการประเภท น (รายการที่ผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำ) โดยเปลี่ยนรายการประเภท น แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ น 13+ และ น 18+ก และยกเลิกรายการประเภท (รายการสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน) โดยมีการแบ่งความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์เป็น 6 ประเภท ดังนี้

รายการสำหรับเด็ก (อายุ 6-12 ปี)
มีสัญลักษณ์รูปจิ๊กซอว์ อยู่ในช่องสี่เหลี่ยมด้านซ้ายมือสีเขียว ด้านขวามือมีตัวอักษร “ด”
รายการประเภทนี้ เป็นรายการที่ผลิตขึ้นสำหรับเด็กในวัย 6-12 ปี เช่น โมเดิร์นไนน์การ์ตูน

รายการที่ผลิตขึ้นสำหรับเด็กในวัย 3-5ปี

รายการทั่วไป เหมาะกับผู้ชมทุกวัย

มีรูปบ้านสีขาวอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมสีเขียวซ้ายมือ ด้านขวามีอักษร “ท” และมีคำว่า “ทุกวัย” อยู่ด้านล่าง
รายการประเภทนี้ เป็นรายการทั่วไป สามารถรับชมได้ทุกวัย เป็นรายการที่ไม่มีเนื้อหาที่แสดงถึงความรุนแรง หรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม เช่น อัจฉริยะยกบ้าน แฟนพันธุ์แท้ เกมวัดดวง ยกสยาม 44214 เกม โอโน่โชว์เป็นต้น

รายการที่เหมาะกับผู้ชมที่มี�ายุ 13 ปีขึ้นไป

มีเครื่องหมายถูก และเครื่องหมายผิด (กากบาท) อยู่ในช่องสี่เหลี่ยมสีเหลืองด้านซ้ายมือ
ด้านขวามีตัวอักษร “น” และด้านล่างมีตัวเลข “๑๓ (เลข 13 ไทย) ” และเครื่องหมายบวก

รายการประเภทนี้ เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป เป็นรายการที่อาจมีภาพ เสียง หรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า 13 ปี ควรได้

รายการที่เหมาะกับผู้ชมที่มี�ายุ 18 ปีขึ้นไป

มีเครื่องหมายถูก และเครื่องหมายผิด (กากบาท) อยู่ในช่องสี่เหลี่ยมด้านซ้ายมือเช่นเดียวกับรายการประเภท น ๑๓+ แต่ด้านขวามือมีตัวอักษร “น” และตัวเลข “๑๘ (เลข 18 ไทย) ” และเครื่องหมายบวก
รายการประเภทนี้ เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป เป็นรายการที่อาจมีภาพ เสียง หรือเนื้อหา ที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรม ความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษา ซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี ควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ จึงไม่ควรรับชมรายการประเภทนี้ตามลำพัง เช่น 07 โชว์ ละครโทรทัศน์ เท่าที่ปัจจุบันมีมา

รายการเฉพาะ ไม่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชน

มีเครื่องหมายฟ้าผ่า อยู่ในช่องสี่เหลี่ยมสีแดงด้านซ้ายมือ ด้านขวามีตัวอักษร “ฉ” ด้านบน
ด้านล่าง มีข้อความว่า “เฉพาะผู้ใหญ่”

รายการประเภทนี้ เป็นรายการเฉพาะผู้ใหญ่ อาจมีภาพ เสียง หรือเนื้อหา ที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรม ความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษา ซึ่งไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชน ดังนั้นเด็กและเยาวชนจึงไม่ควรรับชม


credit : http://th.wikipedia.org/

โฆษณา