ลองทายซิว่านี่คือโฆษณาอะไร?

เฉลย : lipstick???

โฆษณา